Svensson, Svensson eller...?

Bor du i Vivalla? Vivalla är ett bostadsområde som hos vissa tyvärr fått ett dåligt rykte. Många tycker att området känns slitet, utbildningsnivån är låg jämfört med andra områden och flera av Vivallas invånare känner att de har hamnat utanför samhället på ett eller annat sätt. Samtidigt trivs många i ett dynamiskt område med en ambitiös och framgångsrik grundskola och rikt föreningsliv. När Vivalla var nytt var det mycket populärt att bo där! De 2546 lägenheterna fylldes under loppet av ett par år i slutet av 60-talet av 8000 hyresgäster. Praktiska lägenheter, grönområden och låga hyror lockade de boende. 

Bakgrunden till att Örebroarna behövde massor av nya bostäder under 50- och 60-talet var förstås att man fortsatte att bli fler och fler. Knappt 60 000 bodde här vid andra världskrigets slut och 20 år senare hade befolkningen växt med över 20 000 personer. Och man ville ha moderna lägenheter, inte trånga kyffen med dass på gården. Man vande sig snabbt vid att bostäder skulle ha flera rum, varmvatten och sopnedkast. De styrande i staden med Harald Aronsson i spetsen hade ett starkt grepp över situationen. Den modell man valt innebar att det kommunala bostadsbolaget Stiftelsen hyresbostäder blev helt dominant som byggherre i Örebro under 1950- och 60-talet. På grund av det byggdes få bostadsrätter (tex Riksbyggen och HSB) i Örebro. 

Inte ens storbyggmästaren Joel Danielsson, BPA, undgår att gripas av vemod när han själv bevittnar hur den nya bebyggelsen driver bort småodlare. - En 70-årig dam grät ut sitt hjärtas sorg när hennes föräldragård jämnades med marken, berättar Danielsson själv för Örebro Kuriren. Hennes livshistoria var rörande. Genom stans försorg har hon nu fått en villa som ny bostad inte långt från den plats där gården en gång stod. Till höger syns ingenjör Rolf Malmström.

Det största projektet för Stiftelsen blev Vivalla. När det byggdes i slutet av 1960-talet var det ett eftertraktat och modernt område. Åtminstone sedan järnåldern har det funnits bosättare här och fram till byggnationen 1967 låg här Ökna by som då revs. Stiftelsen hade bra tillgång på mark att bygga på och stadsdelen blev stor som en svensk småstad. Vivalla fick 2546 lägenheter, mest två- och trerummare. Resultatet blev en ”låghusstad” som byggdes effektivt och ekonomiskt. Projektet blev rikskänt och följdes i media och framhölls även en tid framöver i läroböcker som ett gott exempel. Det blev ett pilotprojekt för industriellt byggande i stor skala. 

Vivalla 1971

Man tyckte att man tänkte på allt. Trots att det var ett industriellt och storskaligt byggt område strävade man efter att det skulle vara trivsamt och praktiskt att bo här. Husen fick inte bli för höga och trafiken leddes utanför gårdarna. Varje kvarters bostadshus grupperades runt ett park-och lekstråk. Parkerna skulle vara områdets hjärtan med flexibla barnstugor och kollektiva tvättstugor. Och hyrorna var låga. 

Naturligtvis blev inte allt bra. Till exempel var det kanske opraktiskt med bara ett stort områdescentrum för så många människor. Och busslinjen drogs inte bra, vissa människor hade 800 meter till närmsta busshållplats. Och kanske blev det helt enkelt bara för stort? 

Vivalla byggs om 19 augusti 1980

När Vivalla var nytt blev lägenheterna en första bostad för många unga barnfamiljer. De flesta gav sig av efter ett par år när de köpte hus. En bit in på 70-talet blev invandringen större till Sverige. Till Vivalla kom många syrianer under en period, som den första stora invandrargruppen. Många av dem flyttade senare vidare till villor och till Varberga. Numera är Vivalla ett etniskt blandat område, med många olika kulturer i det stora området. Att den på 90-talet populära tv-serien Svensson, Svensson utspelade sig i Vivalla är det kanske inte många som vet om, men så är det!

Vivalla byggs om 19 augusti 1980

Örebro är en segregerad stad. Många vill lyfta fram Vivalla som ett exempel på den segregationen, men andra bostadsområden då? Adolfsberg, Sörby och Lillån? De är lika segregerade, om inte mer. Den etniska och ekonomiska skillnaden mellan Örebros olika områden är ett problem som rör hela staden. Inte enbart en utpekad stadsdel.