• Vigsel på slottet. 1995. Foto: Rickard Kilström, Örebro läns museum.

 • Örebro slott straxt före den stora restaureringen 1897. Foto: Bernhard Hakelier, Örebro läns museum.

 • Örebro slott. 1961. Foto: Anders Andersson, Örebro läns museum.

 • Svartån mot slottet. 1964. Foto: Anders Andersson, Örebro läns museum.

 • Örebro slott. Bilden tagen omkring 1960. Foto: Anders Andersson, Örebro läns museum.

 • Örebro slott och Storbron som fotograferats när den stod färdig 1884. Foto: Bernhard Hakelier, Örebro läns museum.

 • Örebro slott från öster. Teckning av Anckarsvärd. Foto: Bertil Waldén, Örebro läns museum.

 • Karl XIV Johan och slottet. 1920-tal. Foto: Eric Sjöqvist, Örebro läns museum.

 • På klappbryggan vid Svartån. 1905. Foto: Sam Lindskog, Örebro läns museum.

 • Storbron med Husarstallet till höger. 1900. Foto: Sam Lindskog, Örebro läns museum.

 • Slottet sett från Järntorget. 1935. Foto: Sam Lindskog, Örebro läns museum.

 • Trädgårdstorget. 1944. Foto: Sam Lindskog, Örebro läns museum.

 • Utsikt från Nikolaikyrkans torn. 2005. Foto: Per Torgén, Örebro läns museum.

 • Örebro slott och Kanslibron. 1880-tal. Foto: Alfred Vikström, Örebro läns museum.

 • Torghandel på Trädgårdstorget/Fisktorget. Bilden är från sent 1920-tal. Foto: Okänd, Örebro läns museum.

 • I3:s musikkår vid slottet. September 1965. Foto: Örebro Kuriren, Örebro läns museum.

 • Studentjippo på Kanslibron. Mars 1966. Foto: Örebro Kuriren, Örebro läns museum.

 • Slottsvandring, på inre borggården. Augusti 1976. Foto: Lasse Wretling, Örebro läns museum.

 • Örebro slott och Kanslibron. 1902. Foto: Chrysander, Örebro läns museum.

 • Örebro mot norr. Vid Storgatans slut ses gamla Olaus Petriskolan och Norra vattentornet. 1935. Foto: Aero Materiel, Örebro läns museum.

 • Örebro mot nordost. I bakgrunden syns Centrala Verkstäderna med vattentorn.1938. Foto: Aero Materiel, Örebro läns museum.

 • Hälls uteservering i Centralparken. Juli 1993. Foto: Örebro Kuriren, Örebro läns museum.

 • Utsikt över Centralparken och slottet. 1920. Foto: Sam Lindskog, Örebro läns museum.

 • Storgatan söderut mot Storbron. 1920. Foto: Sam Lindskog, Örebro läns museum.