Oh. My. God.

Det kristna budskapet ska spridas, det är en av grundpelarna i kristendomen. På så sätt kom en gång kristendomen till Sverige. Och med hjälp av svenskar har kristendomen spridits vidare genom missionärer som många har varit Örebroare. Missionen har varit ett fönster ut i stora världen från den lilla staden.

Nickedocka. Foto: Per Torgén, Örebro läns museum.

Nickedocka. Foto: Per Torgén, Örebro läns museum.

Gunnar, uppvuxen på 1950-talet gick hemifrån tidigt på söndagmornarna när han var barn. ”Kanske var det för att mamma och pappa skulle få några timmars lugn och ro som dom gärna ville att jag skulle göra sällskap med mina kompisar till Filadelfiakyrkans söndagsskola på Järnvägsgatan.  Mamma sa att det inte kunde skada om jag fick höra några Guds ord.” Barnen skulle ha med sig en slant till kollekten som man stoppade i en rolig sparbössa. När pengen försvann i ett hål bockade figuren på sparbössan snällt och artigt. Ju tyngre peng desto mer bockade han och Gunnar upptäckte att en femöring av järn funkade allra bäst. Gunnars pappa berättade för honom att pengarna gick till ”fickbiblar till nakna hednabarn”. Även om mission var ett välkänt begrepp för många örebroare under denna tid var nog bilden lite oklar av hur det såg ut där missionärerna befann sig i världen.

Interiör av Vasakyrkan, söndagsskolebarn. År: 1943. Foto: Sam Lindskog, Örebro läns museum.

Interiör av Vasakyrkan, söndagsskolebarn. År: 1943. Foto: Sam Lindskog, Örebro läns museum.

Interiör av Vasakyrkan, Vasakyrkans söndagsskola. År: 1937. Foto: Sam Lindskog, Örebro läns museum.

Interiör av Vasakyrkan, Vasakyrkans söndagsskola. År: 1937. Foto: Sam Lindskog, Örebro läns museum.

Vasakyrkans sommarhem i Adolfsberg. År: 1922. Foto: Sam Lindskog, Örebro läns museum.

Vasakyrkans sommarhem i Adolfsberg. Vasakyrkans söndagsskola. År: 1922. Foto: Sam Lindskog, Örebro läns museum.

De pengar som barnen i söndagsskolan samlade in kunde gå till yttre mission, det vill säga de människor som utbildades, utrustades och skickades iväg till främmande länder för att sprida kristendomen. Men missionerandet handlade inte bara om att ge sig ut i världen och ge biblar till ”hednabarnen”. Det har spelat en stor roll i kolonialismen då europeiska västländer ockuperade och exploaterade kontinenter som ansågs outvecklade i äldre tider.  Därför kan man säga att nickedockan är en kolonial symbol där ”hedningarna” ska bocka tacksamt för den slant som barnen i söndagsskolan lägger i. Det är därför den såg ut som den gjorde: den speglar den tidens världsbild och syn på människor man ansåg främmande.

Vasakyrkan, utställning av Kongo- och Kinaföremål, två missionärer. År: 1913. Foto: Sam Lindskog, Örebro läns museum.

Vasakyrkan, utställning av Kongo- och Kinaföremål, två missionärer. Till höger på bilden missionär Karl Edvard Laman (1867-1944). År: 1913. Foto: Sam Lindskog, Örebro läns museum.

Även om missionsarbetet var en del av kolonialiseringen var det få missionärer som såg det så. Man ville hjälpa till och tidigt hade de som åkte iväg från Örebro och andra platser i början på 1900-talet i uppdrag att hjälpa till med utbildning, infrastruktur och hälsovård.

Missionsläger. 10 augusti 1967. Foto: Örebro Kuriren, Örebro läns museum.

Missionsläger. 10 augusti 1967. Foto: Örebro Kuriren, Örebro läns museum.

Missionen har starka band och långa rötter i Örebro. Örebro Första Baptistförsamling, Betelkyrkan, var en av de tidigaste frikyrkoförsamlingarna i Örebro. Med tiden blev den också den största. En svensk-amerikan, John Ongman, blev församlingens pastor år 1890. Han var starkt påverkad av de amerikanska andliga väckelserörelserna, och var en karismatisk man som hade förmåga att få med sig framför allt unga människor.

Det Ongman hade med sig från Amerika var bland annat idén om att även kvinnor kunde förkunna evangelium. Han grundade Örebro Missionsskola 1908 och lät även kvinnor gå där. Detta väckte många starka känslor och mycket motstånd på grund av det som stod i bibeln om att ”Kvinnan tige i församlingen”.

Till Kongo: Anna Maj och Olof Pettersson 8 april 1967. Foto: Örebro Kuriren, Örebro läns museum.

Till Kongo: Anna Maj och Olof Pettersson 8 april 1967. Foto: Örebro Kuriren, Örebro läns museum.

Anna Maj och Olof Pettersson från Örebro var med i tidningen den 8 april 1967. I intervjun kan man läsa att de utbildat sig i Kongos historia, pedagogik och franska på Belgiens före detta kolonialskola i Bryssel. Nu är de i färd med att åka till Svenska Baptistsamfundets missionsstation i Kongo och vara borta i minst tre år. De betonar att det är arbetet och inte predikningar som är det främsta syftet med resan.

Kongo 8 april 1967. Tidningsartikel Örebro Kuriren.

Kongo 8 april 1967. Tidningsartikel Örebro Kuriren.