• Begravning. 10 augusti 1968. Foto: Per Lindgren, Örebro läns museum.

 • Stjärnskott. 1 december 1954. Foto: Örebro Kuriren, Örebro läns museum.

 • Församlingen Ordet, Livets Ord. Foto: Örebro Kuriren, Örebro läns museum.

 • Margit Sahlén kvinnopräst. 24 mars 1960. Foto: Örebro Kuriren, Örebro läns museum.

 • Den syrianska kyrkans överhuvud i Sverige, Ärkebiskop Julius Abdulahad Gallo Shabo, besökte Örebro 21 februari 1989. Foto: Lasse Wretling, Örebro läns museum.

 • Helgelseförbundet. 24 juni 1966. Foto: Örebro Kuriren, Örebro läns museum.

 • Interiör av Vasakyrkan, söndagsskolebarn. År: 1943. Foto: Sam Lindskog, Örebro läns museum.

 • Sjukhusprästen. 20 september 1966. Foto: Jan Wadström, Örebro läns museum.

 • Gudtjänst vid Stjärnhusen. 28 maj 1956. Foto: Örebro Kuriren, Örebro läns museum.

 • Islamsk moské, bedjande muslimer, 24 oktober 1992. Foto: Christer Pöhner, Örebro Kuriren, Örebro läns museum.

 • Helgelseförbundet. 24 juni 1966. Foto: Örebro Kuriren, Örebro läns museum.

 • Frälsningsarméns sångmöte. 15 februari 1960. Foto: Örebro Kuriren, Örebro läns museum.

 • Joybells USA. 17 juli 1974. Foto: Örebro Kuriren, Örebro läns museum.

 • Syrianska kyrkan. Foto: Lasse Wretling, Örebro läns museum.

 • Jehovas vittne på Varmbadhuset. 30 december 1968. Foto: Örebro Kuriren, Örebro läns museum.

 • Örebromissionen. 12 september 1966. Foto: Örebro Kuriren, Örebro läns museum.

 • Präst, kyrkoadjunkt Björn Svärd. 23 december 1967. Foto: Örebro Kuriren, Örebro läns museum.

 • Församlingen Ordet, Livets Ord. Marsch på Engelbrektsgatan. Foto: Örebro Kuriren, Örebro läns museum.

 • Församlingen Maranata har torgmöte. 21 juli 1978. Foto: Lasse Wretling, Örebro läns museum.

 • Vasakyrkans strängmusik, 23 personer. År: 1916. Foto: Sam Lindskog, Örebro läns museum.