Utflyttning

Alla trivs inte i Örebro. Eller så får man helt enkelt jobb någon annanstans, blir kär i någon som bor i Karlskoga, hittar sin utbildning i London. Eller någon annan anledning till att flytta härifrån. Det finns många kända utflyttade Örebroare. Till exempel Jens Bergensten, Pernilla Månson Colt, Carl Jan Granqvist, Josef Fares och Maria Sveland. Och Prins Daniel och Katarina Taikon är båda födda här, även om de flyttade härifrån som småbarn. Under 1800-talet flyttade många svenskar till USA och många Örebroare reste från låga löner och fattigdom med hopp om spännande framtid och rikedom.

När den första stora inflyttningsvågen till Örebro pågick under perioden 1895-1913 var det nästan lika många som flyttade till Örebro som flyttade här ifrån. Som exempel kan nämnas att bland stadens män födda år 1895 fanns bara en fjärdedel kvar i staden 18 år senare. Ungefär 30 % av de som kom från släkter som levt i Örebro i generationer stannade kvar i staden. En del av dessa utflyttare emigrerade till USA och andra länder runt om i världen. 

Okänd familj USA ca 1900.

En av örebroarna som flyttade var skofabriksarbetaren Oskar Lundin. Han föddes 1867 och 33 år gammal flyttade han till Norra Amerika. Resan gick från Göteborg till Hull och sedan vidare över Atlanten till Boston. Men 1909 kommer han tillbaka till Örebro.

Från Brooklyn skriver han år 1904 hem till gamla kollegan Carl Axner på Marks skofabrik, med hälsning till Fabrikör Fagerlind. 

Amerikabrev Oskad Lundin, kuvert

Från Boston reste vi på tåg till Fall Rifver och derifrån på båt till Newyork. Och därmed var resan slut. Och treflig kan jag ej säga att den var för vi voro ju för många ombord så man hade en stor plats att svänga på. Men likaväl så trådes dansen af unga glada tärnor och dito pojkar.

Jag har samma sorts Klackmärken fast något större och starkare. Och klackar alla med läst i, har styck arbete från 7/8 Cent till 2 ½ Cent per par, men då ska jag betala en pojke, men har hitintills ej behöft det. Det var och är ovant även att klacka med läst i och sedan så många olika sorter, från en lapp till två tums höga. Dom höga klackas två gånger.

Fabriken jag arbetar på ligger i Newyork. Och jag bor i Brooklyn så jag får åka öfver Hudsons floden morgon och qväll. Och i Newyork på upphöjda Gärnvägen så jag får åka bort 12 Cents hvarje dag.